Icopal Radonsperre

Radonprodukter i fra Icopal

Ny byggeforskrift krever sikring mot radon

Fra og med 1. juli 2011 er det påbudt med radonsperre i alle nye bygninger der mennesker oppholder seg, med mindre konstrusjonen er utformet slik at det ikke er nødvendig. Radonkonsentrasjonen i et hus kan ikke forutsies før bygningen er oppført. Vår anbefaling er derfor å legge radonsperre i alle nye bygg.
Radon er en radioaktiv gass som hverken kan sees, luktes eller smakes. Den forekommer overalt i jorden i varierende mengde. Radon er den største årsaken til lungekreft etter røyking, og dreper like mange i året som trafikken. I tillegg er det økt fokus på sammenhengen mellom radon og sykdommen Multippel Sklerose (MS).