470101 stigesikring for takstein og TRP tak

kr 150,00

LEGG I LISTE

Category:

Beskrivelse

Bakkestige (løs stige) kan benyttes ved adkomsthøyder på 5 meter eller lavere.

I slike tilfeller kreves fast sklibeskyttelse i henhold til SS 8313 42:2014 ved takfot/takkant og at stigen oppfyller EN 131, SS 2091 eller INSTA 650.

Stiger som overstiger 4 meter skal være utstyrt med stigefot.

Tenk på at

Sklibeskyttelse for løs stige skal normalt plasseres slik at bakkestigen står ved siden av takstigen i direkte tilknytning til denne. Bakkestigen skal gå ca. 1 m over takkanten/takfoten. Ved takhellinger på over 45 grader skal sklibeskyttelsen plasseres slik at den løse stigen står rett under takstigen. Ved plassering rett under takstigen skal bakkestigens øverste trinn hvile mot sklibeskyttelsen.

Ensidige sklibeskyttelser skal monteres slik at den anliggende stigen ikke kan vippe. Dette innebærer at sideskinnene på stigen skal ligge an mot takkant eller tilsvarende.

Stigefot anbefales også ved adkomsthøyder på under 4 meter.

Inspirasjon

Se leverandøren sine hjemmesider for inspirasjon:

Tilbehør

For andre tilbehør i denne kategorien, se: