420033 Snøfangergelender

kr 1,00

LEGG I LISTE

Category:

Beskrivelse

Snøfangere og fotstøtter

Snøfangerens funksjon er hovedsakelig å forhindre ukontrollerte snøras fra taket, og å ved store mengde snø kunne tillate at snøen løsnes fra taket i kontrollerte former. Snøfangerne kan også fungere som forankringspunkt for personlig fallsikringsutstyr, samt å utgjøre fotstøtte ved arbeid i nærheten av takfot eller brytninger i takoverflaten.

Dimensjoneringen må beregnes med tanke på at snøfangerne skal kunne tåle hele belastningen av snøen i takfallets retning.

Utregning av snømengden på taket og dens belastning på snøfangerne gjøres ved hjelp av følgende inngangsverdier:

  • Hvor i landet bygningen ligger = aktuell snøsone
  • Type tak og takhelling = takets formfaktor
  • Lokale forhold i form av topografi, vegetasjon, tilstøtende bygninger, snøkanoner, risiko for snøansamlinger etc.
  • Valgt antall snøfangere skal ikke overskride verdiene som takkonstruksjonen er dimensjonert for, før sikkerhetsmarginen legges til.

Det skal alltid monteres snøfanger langs takfoten, mens ytterligere enheter kan legges til ved behov ut fra snøsituasjonen. Ytterligere rader med snøfangere høyere opp på taket kan erstattes med snøstoppere. Det må imidlertid alltid monteres snøfanger nederst mot takfoten for å beskytte mot skliende snø og is, samt å fungere som fotstøtte ved takfoten.

Sørg for at snøfangeren monteres i henhold til instruksjonene, for eksempel med tanke på tildragningsmoment for låsbeslag mellom rør og konsoll, slik at den oppnår den beregnede toleransen.

Inspirasjon

Se leverandøren sine hjemmesider for inspirasjon:

Tilbehør

For andre tilbehør i denne kategorien, se: