I Nortekk Taksenter AS er det de ansatte som står for kompetansen i bedriften.Våre selgere er utdannet innen byggfag, og har blitt spesialisert innen tak og takprodukter. Fordi vi er en spesialforretning, er det naturlig at kunden skal kunne forvente å få eksperthjelp når det gjelder løsninger for sitt tak.

Vi ser det som helt nødvendig at våre ansatte skal kunne hjelpe kunden i alle kjøpets faser, fra behovet oppstår, til oppfølgning og vedlikehold mange år etter at taket ligger ferdig.

Med den stadige utviklingen i markedet når det gjelder nye produkter og krav innen byggebransjen, ser vi også viktigheten av og stadig kunne oppdatere seg innenfor de forskjellige områder. Dette for og kunne veilede våre kunder på en så riktig og god måte som mulig.