Spesielt nå som vi går inn i vinterhalvåret er det utrolig viktig å sjekke at ditt tak er klart for nedbøren som kommer i månedene fremover. Og som rapporten peker på- det barske nordiske klimaet vil bare bli barskere fremover.

 For at du skal være sikker på at ditt tak faktisk vil tåle fremtidens påkjenning, har vi laget en sjekkliste slik at du til enhver tid kan holde kontroll på takets tilstand:

1) Er primærtekkingen i god stand?

Først og fremst, er den tett? Og er den hel og uten noen skader? Se ekstra godt på løse eller sprukne taksteiner, mønesteiner og nedløpsrør. Sitter tekkingen fortsatt godt fast, eller har det begynt å løsne på visse steder? Husk å alltid bytte ut sprukken takstein og rett opp takstein som ligger skjevt.

Sjekk deretter at tekkingen rundt bygningsdetaljer som pipe og gjennomføringer er tett. Undersøk om det har begynt å vokse mose på taket. Mose vil tiltrekke seg nedbør som en svamp, og det er derfor viktig å få fjernet mosen slik at fukten ikke trekker inn gjennom primærtekkingen og til undertaket.

2) Sitter vindskibordene godt fast, og er de hele?

Undersøk vindskiene. Trenger de bare et malingsstrøk, eller er det på tide å bytte dem ut?

3) Er lektene i god behold?

Se over lektene for å forsikre deg om at de fortsatt er i god stand.

4) Fungerer takrennene som de skal?

Ta turen ut når regnet pøser ned, da kan du enkelt se om vannet lekker fra takrennene. Dersom vannet renner nedover fasaden kan dette nemlig føre til fuktskader.
Se også over skjøtene på nedløpsrøret og sjekk festet på nedløpsrøret.

5) Ser underlagspappen ut som den skal?

Det er minst like viktig å sjekke at taket også er i orden på innsiden. Spør deg selv, følgende spørsmål:|
Er underlagspappen fin og hel?
Kan du se noen misfarginger?
Har det oppstått dårlig lukt, sopp eller råte?
Kan du se noen lekkasjemerker ved pipe, gjennomføringer eller ventilasjons hetter? 

Misfarginger, sopp og råte kan være tegn på fuktskader. Dersom du ser lekkasjemerker ved gjennomføringer og ventilasjons hetter, er det mest sannsynlig her skaden kommer fra.

På vinteren kan du med fordel ta en tur opp på loftet for å se etter rimfrost på innsiden av yttertaket. Dersom det finnes rimfrost er dette nemlig et tegn på at fuktig luft fra huset trenger seg inn på loftet – og da er det på tide å gjøre noe med ventilasjonen.

Husk også at flate tak, som på eksempelvis funkishus, krever frie avløp. For at vannet ikke skal bli liggende på det flate taket er det derfor ekstra viktig å sjekke avløpet.

Mvh
Oss i Nor-Dekk AS
Landets ledende Taksenter