De følgende salgs- og returbetingelser gjelder, såfremt ikke annet skriftlig foreligger.

Priser
Alle priser gjelder fritt vårt lager, Skedsmo, eks mva, med unntak av takstein. Leietransport kan ordnes, men belastes etter transportørs krav. Takstein kjøres normalt ut med produsentenes egne biler, frakt blir belastet iht. produsentenes prisliste.

Tilbud
Alle tilbud gis uten forpliktelser og med forbehold for prisøkning og endrede leveransemuligheter. Nor-Dekk AS kan ikke stilles ansvarlig for att utregnet mengde stemmer med de faktiske forhold. Det er kundens ansvar å sjekke om tilbudet stemmer med det som er forespurt.

Betaling
Full betaling skal skje iht. gjeldende betalingsbetingelser, såfremt ikke annet skriftlig foreligger.

Renter
Etter forfall beregnes renter iht. til gjeldende lover.

Eiendomsforbehold
Leverte varer forblir Nor-Dekk AS sin eiendom inntil full betaling er mottatt.

Reklamasjon
Ta vare på pakkseddel og varsle ifra til sjåføren hvis skade oppdages under lossing. Skriv på pakkseddelen eventuelt skadeomfang.

NB! Ta vare på pakkseddel

All reklamasjon skal meldes innen 7 dager etter mottakelse av varene.

Retur
Standard lagerførte varer kan taes i retur mot returgebyr.
Returgebyrsatser er:
– Standardvarer – 10%
– Takstein -25 %
 
For takstein regnes gebyret av den pris kunden har betalt før frakt og før oppheising.
 
Retur av varen må skje senest 45 dager etter kjøpet.
Kvittering må alltid medbringes.
 
OBS: BESTILLINGSVARER TAES IKKE I RETUR.
 

Ansvar
Nor-Dekk AS kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for feil/mangler på leverte varer. Vi vil imidlertid sørge for å levere ny vare kostnadsfritt for kunden innen rimelig tid

Garanti
Garanti iht. tilgjeldende lover